V posledních letech výrazně stoupá zájem o využití probiotických bakterií jak v prevenci, tak léčbě mnoha chorob a potíží. Jejich příznivé účinky na lidský organismus potvrdily četné výzkumy a studie. Výsledkem je, že v současné době existují probiotika i ve formě léků.

PROBIOTIKA V BĚŽNÉ LÉKAŘSKÉ PRAXI

Probiotické bakterie se nejčastěji používají u onemocnění zažívacího charakteru. Jedná se většinou o průjmy po dietní chybě, průjmy infekční, cestovatelské, včetně průjmových onemocnění u dětí. Probiotika se také stala nedílnou součástí léčby průjmů a zažívacích potíží u pacientů s nádory, kteří podstupují radioterapii nebo chemoterapii. Rovněž v rámci léčby antibiotiky a snahy o omezení jejich nežádoucích účinků na zažívání je nejnovějším trendem nasadit probiotika současně s antibiotiky. Vzájemný odstup jejich užití ale má být minimálně 4 hodiny.

Bakterie versus nádor

Vraťme se nyní k problematice nádorových onemocnění. Jednou z nejznámějších schopností probiotik je jejich úloha v prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom). Další výzkumy se prováděly u nádorů prostaty a močového měchýře. Pro tato onemocnění je ale klinických studií poměrně málo, takže výsledky nejsou zcela přesvědčivé.

České republice náleží ve výskytu nádorů tlustého střeva nelichotivé celosvětové prvenství. U mužů je na druhém místě po rakovině plic, u žen na druhém místě po rakovině prsu. Statisticky je výskyt častější u mužů, zejména kuřáků nad 50 let věku života.

Pozitivní přínos probiotických bakterií v prevenci nádorů tlustého střeva se projevuje v několika oblastech:

  1. posílením imunitního systému organismu hostitele
  2. tlumením růstu patologických bakterií ve střevě, které produkují nádorové látky (karcinogeny); jedná se zejména o hnilobné bakterie
  3. přímou vazbou karcinogenů na sebe a jejich vyloučením stolicí z těla ven
  4. produkcí protinádorových látek
  5. produkcí látek podporujících tzv. řízenou buněčnou smrt atypických a nádorových buněk (apoptóza)
  6. zásahem do metabolismu žlučových kyselin jako možného rizikového faktoru vzniku nádoru tlustého střeva
  7. snižováním kyselosti střevního obsahu (pH)
  8. úpravou fyzikálně-chemických podmínek v tlustém střevě
  9. hojivým účinkem na střevní záněty, které mohou vést až k nádorovému zvratu (Crohnova choroba, ulcerózní proktokolitida…)
  10. podporou trávení rostlinných polysacharidů, jako např. inulinu a dalších druhů vlákniny, pro něž nemá lidský organismus enzymatickou výbavu. K jejich fermentaci dochází až v tlustém střevě s pomocí probiotických bakterií za tvorby velice prospěšných mastných kyselin. Jedná se o kyselinu mléčnou, máselnou, octovou a propionovou, které slouží jako zdroj energie pro buňky tlustého střeva a mají dezinfekční účinky na škodlivé střevní bakterie.

PROBIOTIKA A HUMÁTOVÉ PŘÍPRAVKY

Energy nabízí dva produkty s obsahem probiotických bakterií. Probiosan kapsle, který se doporučuje užívat v dávce 3x denně 1 kapsle po jídle a letošní novinku Probiosan Inovum ve formě kapek. Dávkuje se 3x denně 17 kapek do vody. Oba výrobky je vhodné užívat po jídle.

Jako zcela ideální se pro ochranu střeva jeví kombinace probiotik a humátů – aktivních látek získávaných především z rašeliny. Jsou obsaženy mimo jiné v Cytosanu a Cytosanu Inovum, který obsahuje navíc nevstřebatelnou složku zelený jíl s především absorpčními vlastnostmi. Humáty byly rovněž podrobeny intenzivnímu výzkumu.

V oblasti protinádorové aktivity je přínosem jejich detoxikační a protizánětlivý účinek. Jak již bylo uvedeno, chronický zánět je považován za předstupeň rakovinového procesu. Významnou úlohu hrají humáty i jako antioxidanty likvidující volné kyslíkové radikály. Navíc humáty vytvářejí na sliznici tlustého střeva ochranný film. Jsou schopny výborně absorbovat toxické látky ve střevě a vylučovat je stolicí ven z těla. Podporou pravidelného vyprazdňování zkracují jak expozici toxinů a škodlivých bakterií na samotné tlusté střevo, tak jejich vstřebávání do krve. Doporučené dávkování bude 3x denně 1 kapsle před jídlem. Nutný je dostatečný příjem tekutin, nejlépe vody.

Využití prebiotik a probiotik ve výživě člověka má svoje nepostradatelné místo především z profylaktického hlediska, protože ochraňují střevní mikroflóru před patologickými mikrobiálními kmeny a stimulují imunitní systém svého hostitele. Mechanismy jejich protinádorového působení v organismu jsou stále studovány.

MUDr. Jiří HANZEL