V přírodě teď nastává zima a s ní pravidelný čas klidu a spánku. Toto období vnímáme my lidé mimo jiné i ve spojení s podzimem lidského života a stárnutím organismu. Proč ale k němu dochází, co jej způsobuje? A můžeme je oddálit?

MOHOU ZA TO VOLNÉ RADIKÁLY

Z vědeckého hlediska k přirozenému opotřebování lidského organismu dochází vlivem tzv. oxidativního nebo oxidačního stresu, což je proces, při kterém vznikají kyslíkové radikály (atomy kyslíku obsahující nespárovaný elektron) jako produkty oxidačně-redukčních chemických dějů probíhajících v organismu. V přítomnosti kyslíku se na místo nepárového elektronu okamžitě naváže molekula kyslíku a vzniká peroxylový radikál, který se snaží získat z jiné sloučeniny chybějící elektron, čímž vytváří jiný volný radikál. Tato řetězová reakce je přerušena buď vazbou dvou radikálů na sebe, nebo reakcí s antioxidantem. Kyslíkové radikály působí v těle dvojím způsobem.

1. Pozitivní účinky

Pozitivně přispívají k antimikrobiální obraně (detoxikaci) těla, jelikož ničí cizorodé mikroorganismy, které do něj proniknou. Lidský organismus umí využívat volné radikály nejrůznějším způsobem, např. bílé krvinky obsahují hodně volných radikálů, jimiž zabíjejí mikroorganismy, kvasinky, parazity; T-buňky ničí pomocí volných radikálů nádorové buňky, osteoklasty remodelují kost atd. Určité množství volných kyslíkových radikálů je tedy v těle potřeba.

2. Oxidační stres

Problémem naší doby je ovšem fakt, že množství kyslíkových radikálů, které se do našeho organismu dostávají, mnohonásobně převyšuje jejich nezbytnou potřebu. Volné radikály v přírodě v důsledku lidské činnosti stále přibývají a v současné době je často porušována rovnováha mezi nimi a antioxidanty, které volné radikály likvidují. Převaha volných radikálů nad antioxidanty je tedy pravou příčinou výše zmíněného oxidačního stresu.

Oxidativní stres je rizikový stav, který poškozuje tkáně, genetický materiál buněk a který je zodpovědný za rozvoj řady onemocnění. Volné radikály zjednodušeně řečeno poškozují biomolekuly a tato poškození jsou pak příčinou vzniku onemocnění. Urychlují (podporují) stárnutí, zvyšují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, přispívají významně ke vzniku a průběhu diabetu, očních chorob (např. šedého zákalu), zánětů, nádorů, řady plicních, kožních a neurodegenerativních chorob (např. Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby), dále zapříčiňují poruchy imunity, podporují virové infekce, hrají roli u některých intoxikací, podílejí se např. na revmatickém zánětu kloubů, spolupůsobí u eklampsie, způsobují mužskou neplodnost.

Kde se berou?

Zdrojem většího počtu kyslíkových radikálů v organismu je znečištěné životní prostředí oxidy dusíku (NOx), výfukovými plyny a smogem (SO2), dále pak cigaretový dým, přepálené tuky a v neposlední řadě alkohol. Volné radikály také vznikají po intenzivní námaze, např. u sportovců.

ZDATNÍ PROTIVNÍCI

Zvýšený výskyt kyslíkových radikálů v těle je možné eliminovat pomocí látek s antioxidačním potenciálem, jako je např. vitamin C, E, A, beta-karoten a další. Je ovšem nutné zdůraznit, že ne každý antioxidant dokáže odstranit každý volný radikál. Proto se dnes uznává, že antioxidační terapie musí obsahovat více antioxidantů, aby pokryla celou škálu různých volných radikálů.

  • http://www.aloena.cz/img/li.png) 0% 5px no-repeat;">Antioxidanty jsou právem považovány za efektní terapii proti předčasnému stárnutí a opotřebení organismu.
  • http://www.aloena.cz/img/li.png) 0% 5px no-repeat;">Stárnutím klesá zásoba antioxidantů, čímž se zvyšuje toxická zátěž a člověk snáze onemocní různými nemocemi, jež jsou způsobené volnými radikály. Zatímco u mladých lidí je vhodná suplementace antioxidanty jen v určitých případech a stavech (vrcholový sportovní výkon, těžký úraz apod.), u starých lidí by antioxidační podpora organismu měla být pravidlem, které prodlouží a zkvalitní jejich život.

(red)

Vyváženým, čistě přírodním zdrojem vitaminů a dalších antioxidačně působících látek je z produktů Energy například Revitae a Vitaflorin.