Podzim pomalu odkládá přepestrý šat a zima se odívá do jednotvárné hnědi a šedi, aby ji postupně vyměnila za zářivou bílou. Podívejme se, co nám říkají jednotlivé barvy podle poznatků mnoho tisíc let staré klasické čínské medicíny.

PESTRÝ, ČINORODÝ PODZIM

Až neskutečná barevnost podzimní přírody odpovídá pestrosti našeho života na podzim. Máme za úkol všechno zkontrolovat, sklidit, přebrat, postavit se čelem k nutnosti vyřadit, co je neduživé, nepotřebné, zkažené. A ostatní uskladnit tak, abychom se mohli na jaře vrátit ke všemu, co jsme se rozhodli ponechat. To předpokládá řadu kontaktů, akcí, aktivit. Příroda nám k tomu dopřává nejen množství barev, proměn teplot, ale i potravin, ovoce, zeleniny, prostě máme, na co si vzpomeneme. Pracujeme, ale i si užíváme v rozpustilém a rozmarném trigramu Vody a Kovu Moře, Jezero – DUI.

PŘICHÁZÍ ZPOMALENÍ – ALE…

Zcela jiný scénář nám připravila zima. Temná šeď oblohy a smutná hněď prázdných polí a holých větví bezlistých stromů evokuje potřebu konce, zániku. “Prach jsi a v prach se obrátíš”, bránu nám otevírá Matka Země v podobě trigramu Hory – GEN. Jednoho dne ale sněhobílé vločky převléknou krajinu do blyštivé bělostné nádhery ověnčené drobnými průhlednými drahokamy námrazy na stromech a příroda se vydává na další důležitou pouť.

Klid Zimy – sezony Vody – využívá k zásadnímu aktu přežití. Kvantitativní růst hmoty se na čas zaměňuje za kvalitativní zhodnocení funkcí, což vidíme například na zcela prozaickém úkazu – vody uzavře led, a umožní tak život pod hladinou i za nejkrutějších mrazů. Důvěrně známá je nám i další zajímavost – že led roztrhá láhev, v níž zamrzne. Kvalitativní zhodnocení života známe jako sedánky, kdy se po vyčerpávajících pracích lidé scházeli, povídali si, poznávali názory druhých a tříbili si své, dohadovali důležitá rozhodnutí, která mohla mít dalekosáhlé dopady. Klid a jednotvárnost tak v sobě nesou obrovský náboj nesmírně důležité aktivity, která umožní Jaru protřít si oči a vrhnout se s neutuchajícím elánem do dalšího roku Bytí.

SPRÁVNÝ ŽIVOT

Ať se nám to líbí, či ne, ještě stále jsme součástí přírody. Jednotvárný háv nás postupně navádí na cestu jednotvárnosti. Životní síla se stahuje, pro mnohé nastává čas zimního spánku, pro ostatní by měl nastat čas zimního klidu. Snižuje se také významně pestrost potravy. Maso a tuky doplňuje uskladněná zelenina, několik málo druhů ovoce, sušené byliny.

Podle čínských pravidel máme chodit brzo spát a pozdě vstávat, máme se zdržet sexu a dalších jangových aktivit. Tak naplníme základní požadavek na JANG SHEN FA (metodu správného pěstování života) – chovat se tak, jak nám káže čas, sezona. Jenže sezona pro harmonický život nestačí, tento požadavek ve své úplnosti zní: “REGION, SEZONA”, přeloženo do češtiny: “žij tak, jak je obvyklé v čase a v místě, ve kterém žiješ”. A obvyklý život v našem regionu můžeme nazvat “obvyklý život západní civilizace”. Ten ale zcela jistě podzimem nekončí. Těžko můžeme sdělit zaměstnavateli, že od zítřka budeme chodit do práce na desátou, protože to je doba našeho biologického probuzení, těžko budeme moci odmítnout důležité akce poukazem na jejich jangovost, která se špatně kloubí se zásadním působením jinu Zimy. Náš region je prostě krapet v rozporu s představami sezony.

ŘEŠENÍ

Co tedy dělat, jak se chovat, abychom byli schopni naplnit leckdy právě opačné předpoklady dvou základních a zásadních představitelů harmonického žití? Měli bychom se zamyslet, jak žijeme, a podle toho upravit své chování v zimě. Potřebujeme být velmi aktivní? Pak bychom měli volit pestřejší oblečení (velmi účinný je vícebarevný šátek nebo šál kolem krku) a zcela jistě rozmanitější stravu. Zapomenout bychom ale určitě měli na studené saláty, přehánět bychom to neměli ani s tropickým ovocem, které nás ochlazuje, tedy jinizuje. Nutnost výraznější aktivity se tak dostává do rozporu s chudší nabídkou sezony Zimy.

PROČ NEVYUŽÍT BYLINY

Pomoc můžeme najít v přírodních potravinových doplňcích. S únavou se dokáže báječně poprat Fytomineral, vitaminy doplní Vitaflorin. Nesmírně cenným doplňkem se stává Revitae. Aktivuje práci jater, která mají mimo jiné za úkol očišťovat organismus od všeho, co nám přináší život v rozporu s přirozeností, nezřízenou životosprávou a alkoholem počínaje a stresem či vztekem konče. Čím víc jsme si vědomi rozporu našeho způsobu života s přirozeností, tím častěji by se mělo stávat Revitae naším průvodcem. A určitě neuděláme chybu, sáhneme-li po kustovnici – Lycium chinense, ne nadarmo se jí přisuzuje dlouhověkost – ta je právě dána schopností průběžně naplňovat obnovu hmoty i její funkce.

S doplněným jangem se pak můžeme bez obav vrhnout do společenské sezony plné plesů, či si užívat chvil aktivního odpočinku na jiskřivém sněhu. Stejně bychom ale neměli zapomenout, že Zima je období klidu a obnovy a alespoň občas dát klidu v našem životě trochu prostoru.