Žijeme v podmínkách, které můžeme bezesporu nazvat blahobytem. Při bližším pohledu ale najdeme řadu věcí, jež nám naopak paradoxně začínají chybět. Jednou z nich jsou vitaminy. Různorodé látky nezbytné pro naše zdraví, které si tělo neumí samo vytvořit. Potřebujeme je stále, ale nyní, na začátku podzimu, dvojnásob. Pro posílení imunity a přípravu těla na obranu proti infekcím. Uvědomujeme si vůbec, kolika různými způsoby se o tyto cenné látky připravujeme?

Lidé, kteří se stravují z větší části mimo domov (fast-food, jídelny, …), živí se jedno-tvárnou, chemicky upravovanou stravou (potravinářská aditiva, chemické konzer-vanty, …), jedí hodně sladkostí, kouří a často pijí alkohol a kávu, mohou snadno trpět nedostatkem vitaminů. Také celkové znečištění našeho životního prostředí vede k tomu, že náš enzymatický aparát se musí neustále vypořádávat s odbouráváním značného množství toxických látek a při zvýšené činnosti enzymů vzrůstá i spotřeba vitaminů. U lidí žijících ve městech lze obecně očekávat nižší příjem a vyšší spotřebu vitaminů než u lidí žijících na venkově, kteří se alespoň částečně stravují z vlastních zdrojů. Je dobré si také uvědomit, že vzhledem ke vzrůstajícímu znečištění životního prostředí, půdy, vody a kyselým dešťům dochází soustavně ke snižování obsahu vitaminů a minerálních látek v pěstovaných plodinách. Mnohem lepší vitaminovou bilanci mají proto rostliny pěstované v ekologickém zemědělství.

K výkyvům přísunu vitaminů může dojít velmi snadno také při náhlé změně stravovacích zvyklostí. Při pobytu v jiné zemi, zdravotní či redukční dietě, přechodu z domácí pestré stravy na hromadné stravování, v zimních měsících při nedostatku ovoce, při soustavném používání mikrovlnné trouby, dlouhodobém průjmu atd. K výkyvům dochází především u vitaminů rozpustných ve vodě (C a B), které je nutné doplňovat každý den, a jejichž nedostatek se proto projeví velmi rychle. Množství vitaminu A a D by si pak měli hlídat lidé, kteří se ve stravě vyhýbají tučným rybám, mají alergii na rybí produkty nebo se z jakéhokoli důvodu nedostanou na sluneční světlo.

Vitaminy v přírodní formě můžeme do organismu doplnit Vitaflorinem (Energy), který neobsahuje žádné synteticky vyrobené látky, ale přímo extrakty z rostlin a plodů bohatých na obsah vitaminů. Kombinace vitaminů s biologicky aktivními látkami, které je přirozeně doprovázejí, je velkou výhodou. Přítomné minerály, flavonoidy a organické kyseliny, které jsou extrahovány spolu s vitaminy, zlepšují a rozšiřují účinnost Vitaflorinu i jeho využitelnost pro organismus.

Vitaflorin (Energy) můžete zakoupit v centru ALoENA.