Stres patří k velmi často užívaným, ale i zneužívaným termínům. V medicínském slova smyslu ho lze definovat jako vše, co vede v organismu k vyplavení stresových hormonů, nebo obecněji – jako vše, co vychýlí organismus z vnitřní rovnováhy. Nejčastějšími příznaky stresu jsou potíže jako bušení srdce, bolesti na hrudi, poruchy spánku, zažívací potíže, průjmy, bolesti hlavy, ale i poruchy libida a menstruační problémy. V první řadě bych k vyrovnání se s působením stresu doporučil Stimaralu.

Koncentrát obsahující byliny, které řadíme do skupiny tzv. rostlinných adaptogenů – tj. látek zvyšujících schopnost lidského organismu přizpůsobovat se neúměrným fyzikálním, chemickým a psychickým vlivům vnějšího prostředí. Stimaral je vhodné zkombinovat s Revitae, komplexem bylin a vitaminů s protistresovým a stimulačním účinkem. Revitae je vhodné užívat při psychickém i fyzickém přetížení, k podpoře koncentrace a pozornosti. Spektrum jeho uživatelů je velmi široké, přes studenty, manažery až po seniory. Tato osvědčená kombinace produktů vám pomůže lépe zvládnout zátěžové životní situace, zmírní dopad stresu na organismus, a přispěje tak významně i k omezení výskytu nemocí, které s psychickými vlivy výrazně souvisejí.
MUDr. Jiří Hanzel

Výše uvedené přírodní produkty  je možno zakoupit v alternativním centru ALoENA.