Vítejte na Aloena.cz - paruky nejen pro onkologicky nemocné

Ochrana osobních údajů GPDR

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je fyzická osoba Alena Václavíková,  se sídlem          747 28 Štěpánkovice, Hlavní 239/113.

Identifikační a kontaktní údaje správce
IČO: 00795194 ŽL vydal Městský úřad Kravaře, č.j. ŽÚ/1061/2012/N/4
tel.: +420720602996
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje (v případě, že jde o objednávku placenou předem nebo platbu na bankovní účet).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.


Další příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

Zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží, řešení reklamací či realizaci plateb na základě kupní smlouvy,  osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále firma pro ekonomickou a účetní správu, orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

  1. na přístup k osobním údajům. Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě své aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo na přístup k těmto osobním údajům  a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace  nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.
  2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR.
  3. na výmaz, který spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování.
  4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR.
  5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR.
  6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem a podat k němu stížnost.

Správce umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.8.2019

DOPRAVA ZDARMA v ČR NAD 2500 Kč!

DO 2500 Kč  již OD 60 Kč!

 

Bonusový program

k nákupu paruky na e-shopu  
nad 4000 Kč máte dárek,
více podrobností o našem
bonusovém programu
najdete zde

 

kontakt

                                                     +420 720 602 996 

 

 

 

   Osobní odběr
 Ostravská 1810/81a, HLUČÍN

 PARUKY - PRÁDLO - ZDRAVÍ

ALoENA specializované centrum nejen pro onkologicky nemocné

Opava, Krnov, Bruntál, Hlučín, Ostrava, Frýdek Místek, Havířov

 

Specializované zdravotnické potřeby nejen pro onkologicky nemocné. Paruky - protetické prádlo - zdraví. Paruky Ostrava, Opava, Brno, Praha. Zdravotnické potřeby, zdravotnické pomůcky.

 

© ALoENA 2019